Sảnh tiếp đón

Cho thuê văn phòng Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Đống Đa. DT: 90m2

Cho thuê văn phòng Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Đống…
tòa nhà Kinh Đô Building

Cho thuê văn phòng Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Đống Đa, HN. DT: 160m2

Cho thuê văn phòng Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Đống…